กางเกงฝึกขาสั้นเอวยาง

ผ้า โทเร สีกากี, ดำ, กรม

กางเกงฝึกขาสั้นเอวยาง